Lite info om SE-EKK, hämtat från Östersundsposten dagarna

19661216 - Olycksdagen

19661217

19661217

19661217

19661219

19661219

19661219

19661219

19661219

19661219

19661220

20130908